Tarbevee soojustagasti ZYPHO aitab säästa raha veearvete pealt

Energiasäästlikud eluviisid on nüüdisajal hinnas ning seega räägitakse üha enam seda võimaldavatest lahendustest – näiteks efektiivsed kütteseadmed, välispiirete korralik soojustamine ning soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Eesmärgiks on vähendada energiatarbimist, suurendada kasutusmugavust ja loomulikult säästa rahaliselt.

Oleme jõudnud olukorda, kus enamus tõhusust tõstvaid lahendusi on juba kasutusele võetud – nii on meil katused ja seinad korralikult soojustatud, küttesüsteemid efektiivsed ja ka ventilatsioon on soojatagastusega.

Üks vähestest kohtadest, kus lihtsalt teostatavaid energiasäästulahendusi veel leiab, on tarbevee soojendamine. Tarbevee soojendamine moodustab meie igapäevastest energiakuludest üpris märkimisväärse osa: tarbevee soojendamine on reeglina küttekulude järgi suuruselt teine kulu.  Kanalisatsiooni liikuv dušivesi sisaldab soojust, mida saab taaskasutada.

Siin on ZYPHO heaks vastuseks, kuna ta on geniaalselt lihtsa tööpõhimõttega ning väga kergesti paigaldatav.

Dušivee soojustagasti võimaldab tarbevee soojendamiselt hoida kokku umbes 30% (ZYPHO seadme puhul), olles õigeaegsel kasutuselevõtul tänastest uudsetest energiasäästuvõimalustest üks soodsamaid. Kõige lihtsam on soojustagasti paigaldada koos üldise dušilahenduse ehitamise ajal või olemasoleva dušinurga või kabiini alla.

Energiatõhusus

Lisaks igapäevasele energia kokkuhoiule, on ZYPHO mõju võimalik arvesse võtta ka uute või oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiaarvutuste teostamisel. Teised lihtsamad energiatõhususmeetmed (paksem seinasoojustus, tõhusam kütte- ja ventilatsioonisüsteem jne.) on tänaseks juba valdavalt kasutusele võetud. ZYPHO võimaldab siin aga täiendavat ligi 5%-list energiatõhususarvu vähendamist (konkreetne väärtus tuleneb konkreetsete hoone iseärasustest), mis on teiste võimalustega võrreldes päris märkimisväärne. Eriti oluliseks muutub see pärast madal- ja liginullenergia nõuetele vastavusele laienemist kõikidele uutele hoonetele, alates aastast 2020.  

Dušivee soojustagasti ZYPHO – kuidas see töötab?

Dušivee soovitud temperatuuri saavutamiseks (enamasti ~40 °C) segatakse dušisegistis kokku kuum vesi (~50-55°C) ja külm vesi (5-10°C). Kuum vesi läbib esmalt selleks ette nähtud kütteseadet ja külm vesi tuleb otse külmaveetorustikust.

Dušitrapi, põrandaäravoolu või vanni äravoolu alla paigaldatav ZYPHO soojustagasti suunab osa äravooluvees sisalduvast soojusest tagasi dušisegistisse juhitavale külmale veele. Dušisegistisse mineva külma vee temperatuur tõuseb umbes 10°C võrra ja seetõttu on dušivee kokku segamisel vähem vajalik kasutada kuuma vett. Energiasääst tulenebki sellest, et sooja tarbevee soojendamise vajadus väheneb. Samal ajal jääb kanalisatsiooni juhitava vee temperatuur piisavalt kõrgeks (25-30°C), et see ei tekita mingeid probleeme kanalisatsiooni toimivuses.

Kas leidub ka riske?

Tihtipeale on esitatud kahtlusi, et sellise soojusvaheti paigaldamine äravoolule hakkab tekitama ummistusi või tegemist ei ole hügieenilise lahendusega.

Kuna soojustagastusprotsessis reaalselt soojendatav külm vesi ja soojust ära andev heitvesi kokku ei puutu (soojusvahetus toimub läbi soojusvaheti pinna), siis igasugune risk hügieenilisusele puudub.

Ummistuste osas ei ole soojustagasti probleemsem kui muud kanalisatsioonisüsteemi komponendid. Ummistused tekivad torustikesse sattunud võõrkehadest ja nende kandumist torustikesse peab maksimaalselt vältima (sõltumata sellest, kas seal leidub soojustagasti või mitte). Kui siiski on kogunenud süsteemi olluseid, mis hakkavad veevoolu takistama, siis toimivuse tagamiseks on lihtsaim viis kasutada vastavaid puhastuskemikaale. Zypho puhul on vaja kasutada mittesöövitavaid puhasutsvahendeid – näiteks ensüümidel põhinevad vahendid.

Kui palju ma säästan?

Võib väita, et ZYPHO on üks tulusamatest täiustustest, mida saab hoones suhteliselt lihtsalt kasutusele võtta.

Näiteks säästab keskmine majapidamine kolme igapäevase 10-minutilise duši kasutamise ajal (dušivee temperatuur 40 °C, külma vee keskmine temperatuur 7°C, segisti vooluhulk 0,12 l/s) umbes 1000 kWh aastas. See teeb elektriboileri puhul dušivee soojustagasti paigaldamise tasuvusajaks umbes kolm aastat ja soodsamate veesoojendusviiside puhul kuni viis aastat.

Kui pereliikmeid on rohkem või käivad nad duši all pikemalt ja sagedamini, suureneb järjest ka tasuvus.

Sidebar: Mis on ZYPHO eelised?

– ZYPHO võimaldab säästa dušivee soojendamisel ca 30% veesoojenduskuludelt. Seeläbi saab dušši kasutada soodsamalt või siis samade kulude juures kauem.

– Uute hoonete puhul aitab ZYPHO kaasa energiaklassi parendamisele. Parem energiaklass tagab ühest küljest vastavuse riikliku energiapoliitika järjest karmistuvatele nõuetele (liginullenergia hooned laienevad kõigile hoonetele alates 2020. aastast), kuid teisalt suurendab ka kinnisvara turuväärtust.

– ZYPHO vähendab ökoloogilist jalajälge.

– Veesoojendusseadmete tootlikkust võib ZYPHO arvelt vähendada (kas väiksem võimsus või väiksem boileri maht). Nii väheneb seadmete paigaldamiseks tehtava investeeringu suurus.

Avasime kodulehe

Avasime uue kodulehe, mis aitab meil paremini pakkuda oma tooteid ja teenuseid. Huvi korral saate meiega ühendust võtta meie kontakti rubriigi kaudu. Kodulehe loomisel oli abiks Art Media Agency.

Kuidas valida ventilatsioonisüsteemi

Võime julgelt väita, et ventilatsioonisüsteem on vajalik kõikides tänapäevastes eluhoonetes.

Ilma energiatagastuseta ventilatsioonisüsteemid (värskeõhuventiilid) ei vasta tänastele energiatõhususnõuetele.

Milline energiatagastusviis valida?

Energiatagastuse meetodid ventilatsioonisüsteemidel jagunevad:

  • plaatsoojusvahetid
  • rootorsoojusvahetid
  • entalpia plaatsoojusvahetid

Plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad kõrgeimat energiatagastust just meie kliima keskmistel talvistel temperatuuridel (+10…-5*C). Madalamatel välistemperatuuridel on vajalik rakendada külmakaitse meetmeid (eelkütte kalorifeer, sissepuhke õhuvooluhulga vähendamine).
Kõrge energiatagastusega plaatsoojusvahetiga venitlatsiooniseadmel puudub järelkütte vajadus.

Rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad mõnevõrra madalamat energiatagastust kuid vajavad vähem külmakaitse energiat.
Madalamast energiatagastusest tulenevalt on vajalik sissepuhkeõhku lisaks kütta.
Rootorsoojusvahetis segunevad osaliselt sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgad mistõttu kortermajades ei ole lubatud mitme korteri ventileerimine läbi sama agregaadi. Rootorsoojusvaheti suudab osaliselt tagastada ka väljatõmbeõhus sisalduvat niiskust sissepuhke õhule.
Kuna rootorsoojusvaheti efektiivsus sõltub olulisel määral rootorvaheti pöörlemise juhtimisest (pidevas liikumises detailid) on oluline, tööiga silmas pidades, kasutada ainult kvaliteet-tootjate agregaate.

Entalpia soojusvahetiehk niiskustagastusega plaatsoojusvaheti on oma olemuselt plastikustplaatsoojusvaheti mille “plaadid” on valmistatud spetsiaalsest nano-membraanist. Membraani struktuur on selline, et ainult veeauru molekulisuurused ühendid võivad liikuda ühelt membraani poolelt teisele. Lihtsavõrdlusena võib tuua kvaliteetse niiskust läbi laskva suusajope- vee aur liigubläbi kanga välja aga vihm sisse ei pääse.

  • Entalpia soojusvahetis on ühendatud rootorsoojusvaheti japlaatsoojusvaheti positiivsed omadused.
  • Entalpia soojusvaheti on kõrge energiatagastusega, kuid samaskülmakindel (tulenevalt niiskuse tagastamisest väheneb oluliselt külmumiseoht).
  • Entalpia soojusvaheti väldib pikkadel talvekuudel ruumidesiseõhu liigkuivust hoides samal ajal sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgadomavahel rangelt eraldatuna.

Kas tsentraalne või detsentraalne ventilatsioonisüsteem?

Ventilatsioonisüsteemjaguneb tsentraalseks ja detsentraalseks.

Tsentraalse õhujaotuse korral tagataksehoone kõikide ruumide õhuvahetus ühe keskse ventilatsiooniagregaadi jatorustikuga.

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem
Detsentraalne ventilatsioonisüsteem

Detsentraalse õhujaotuse korral paigaldatakse erinevatesse ruumidesse eraldi lokaalsed ventilatsiooniagregaadid.

Ära jäävad torustikud.

Kasutatakse pigemolemasolevate hoonete (osalisel) rekonstrueerimisel. Puuduseks tsentraalsesüsteemiga võrreldes on väiksemad õhuvooluhulgad ja kõrgem müratase.